Est | Rus

Eesti standardi EVS 811:2012 järgi ehitusprojekti koostamisel on järgmised staadiumid:


eelprojekt (preliminary design) - ehitusprojekti esimene staadium, mis koosneb graafilisest osast ja seletuskirjast, sisaldab õigusaktides nõutavat infot kavandatava hoone kohta ja võimaldab väljastada ehitusloa


põhiprojekt (developed design) - ehitusprojekti teine staadium, mis koosneb graafilisest osast ja seletuskirjast (ehituskirjeldusest), sisaldab tehnilist infot ja hoone kvaliteedi kirjeldust, mis on aluseks hoone eelarvelise maksumuse määramiseks ja ehitushanke korraldamiseks


tööprojekt (construction documentation) - ehitusprojekti kolmas staadium, mis koosneb seletuskirjast ja tööjoonistest ning sisaldab tehnilist infot hoone ehitustööde tegemiseks. Ei sisalda töödekorraldusega seotud infot ega tootejooniseid.

Kui ehitusprojekt koostatakse kahes staadiumis (eel- ja tööprojekt), sisalduvad tööprojekti staadiumis tegevused, mida nõutakse põhiprojekti tööde sisu kirjelduses.


Structure Engineering OÜ. Kadaka tee 5, Tallinn, Eesti. Tel.: +372 5647 0310